Các sản phẩm từ cửa hàng đều là hàng chính hãng có xuất xứ rõ ràng và là hàng có bảo hành. 

-------------------------------------------------------------------------------------------------
Cửa hàng điện nước Thủy Phượng (Chợ Nhân Cơ - Đắk Nông)
HOTLINE: 0898.376.377 (Zalo)

Chuyên cung cấp:
- Súng tưới cà phê, béc tưới tiêu ,cỏ, chè, béc bướm, béc bọ đủ các hãng như ducar green 70 Thỗ Nhĩ Kỳ, NODOLINI S45 Ý (ITALY), S60, ATOM 28 35,ATOM42, AQ40, AQ42, AX21, AX31, SKY41...
- Bộ phun sương tưới lan, phun sương làm mát, khử trùng trang trại một cách tự động
- Hệ thống tưới tự động ghim gốc cho cây ăn trái lâu năm dùng béc chống côn trùng và béc bù áp (AQ206, S2000, BS5000) rất thích hợp cho đồi dốc tại vùng tây nguyên như bơ, sầu riêng, mít ...
- Thiết bị điện nước dân dụng, công nghiệp thương hiệu lớn như CADIVI, PANASONIC, LS,....
- Bơm chìm, bơm nổi, bơm tưới béc, bơm cứu hỏa, bơm hỏa tiễn các loại và tủ bảo vệ bơm, tủ điều khiển tưới tự động các loại...
- Dụng cụ máy cầm tay: khoan, cắt, mài và đồ nghề khác...

Facebook Chat
Whoops! There was an error.
ErrorException (E_NOTICE)
ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (0) ErrorException thrown with message "ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (0)" Stacktrace: #3 ErrorException in /home/nhdievy1/public_html/core/vendor/symfony/http-foundation/Response.php:1290 #2 ob_end_flush in /home/nhdievy1/public_html/core/vendor/symfony/http-foundation/Response.php:1290 #1 Symfony\Component\HttpFoundation\Response:closeOutputBuffers in /home/nhdievy1/public_html/core/vendor/symfony/http-foundation/Response.php:379 #0 Symfony\Component\HttpFoundation\Response:send in /home/nhdievy1/public_html/index.php:58
3
ErrorException
/vendor/symfony/http-foundation/Response.php1290
2
ob_end_flush
/vendor/symfony/http-foundation/Response.php1290
1
Symfony\Component\HttpFoundation\Response closeOutputBuffers
/vendor/symfony/http-foundation/Response.php379
0
Symfony\Component\HttpFoundation\Response send
/home/nhdievy1/public_html/index.php58
/home/nhdievy1/public_html/core/vendor/symfony/http-foundation/Response.php
  /**
   * Cleans or flushes output buffers up to target level.
   *
   * Resulting level can be greater than target level if a non-removable buffer has been encountered.
   *
   * @param int $targetLevel The target output buffering level
   * @param bool $flush    Whether to flush or clean the buffers
   *
   * @final since version 3.3
   */
  public static function closeOutputBuffers($targetLevel, $flush)
  {
    $status = ob_get_status(true);
    $level = \count($status);
    // PHP_OUTPUT_HANDLER_* are not defined on HHVM 3.3
    $flags = \defined('PHP_OUTPUT_HANDLER_REMOVABLE') ? PHP_OUTPUT_HANDLER_REMOVABLE | ($flush ? PHP_OUTPUT_HANDLER_FLUSHABLE : PHP_OUTPUT_HANDLER_CLEANABLE) : -1;
 
    while ($level-- > $targetLevel && ($s = $status[$level]) && (!isset($s['del']) ? !isset($s['flags']) || ($s['flags'] & $flags) === $flags : $s['del'])) {
      if ($flush) {
        ob_end_flush();
      } else {
        ob_end_clean();
      }
    }
  }
 
  /**
   * Checks if we need to remove Cache-Control for SSL encrypted downloads when using IE < 9.
   *
   * @see http://support.microsoft.com/kb/323308
   *
   * @final since version 3.3
   */
  protected function ensureIEOverSSLCompatibility(Request $request)
  {
    if (false !== stripos($this->headers->get('Content-Disposition'), 'attachment') && 1 == preg_match('/MSIE (.*?);/i', $request->server->get('HTTP_USER_AGENT'), $match) && true === $request->isSecure()) {
      if ((int) preg_replace('/(MSIE )(.*?);/', '$2', $match[0]) < 9) {
        $this->headers->remove('Cache-Control');
      }
    }
Arguments
 1. "ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (0)"
  
/home/nhdievy1/public_html/core/vendor/symfony/http-foundation/Response.php
  /**
   * Cleans or flushes output buffers up to target level.
   *
   * Resulting level can be greater than target level if a non-removable buffer has been encountered.
   *
   * @param int $targetLevel The target output buffering level
   * @param bool $flush    Whether to flush or clean the buffers
   *
   * @final since version 3.3
   */
  public static function closeOutputBuffers($targetLevel, $flush)
  {
    $status = ob_get_status(true);
    $level = \count($status);
    // PHP_OUTPUT_HANDLER_* are not defined on HHVM 3.3
    $flags = \defined('PHP_OUTPUT_HANDLER_REMOVABLE') ? PHP_OUTPUT_HANDLER_REMOVABLE | ($flush ? PHP_OUTPUT_HANDLER_FLUSHABLE : PHP_OUTPUT_HANDLER_CLEANABLE) : -1;
 
    while ($level-- > $targetLevel && ($s = $status[$level]) && (!isset($s['del']) ? !isset($s['flags']) || ($s['flags'] & $flags) === $flags : $s['del'])) {
      if ($flush) {
        ob_end_flush();
      } else {
        ob_end_clean();
      }
    }
  }
 
  /**
   * Checks if we need to remove Cache-Control for SSL encrypted downloads when using IE < 9.
   *
   * @see http://support.microsoft.com/kb/323308
   *
   * @final since version 3.3
   */
  protected function ensureIEOverSSLCompatibility(Request $request)
  {
    if (false !== stripos($this->headers->get('Content-Disposition'), 'attachment') && 1 == preg_match('/MSIE (.*?);/i', $request->server->get('HTTP_USER_AGENT'), $match) && true === $request->isSecure()) {
      if ((int) preg_replace('/(MSIE )(.*?);/', '$2', $match[0]) < 9) {
        $this->headers->remove('Cache-Control');
      }
    }
/home/nhdievy1/public_html/core/vendor/symfony/http-foundation/Response.php
  {
    echo $this->content;
 
    return $this;
  }
 
  /**
   * Sends HTTP headers and content.
   *
   * @return $this
   */
  public function send()
  {
    $this->sendHeaders();
    $this->sendContent();
 
    if (\function_exists('fastcgi_finish_request')) {
      fastcgi_finish_request();
    } elseif (!\in_array(\PHP_SAPI, ['cli', 'phpdbg'], true)) {
      static::closeOutputBuffers(0, true);
    }
 
    return $this;
  }
 
  /**
   * Sets the response content.
   *
   * Valid types are strings, numbers, null, and objects that implement a __toString() method.
   *
   * @param mixed $content Content that can be cast to string
   *
   * @return $this
   *
   * @throws \UnexpectedValueException
   */
  public function setContent($content)
  {
    if (null !== $content && !\is_string($content) && !is_numeric($content) && !\is_callable([$content, '__toString'])) {
      throw new \UnexpectedValueException(sprintf('The Response content must be a string or object implementing __toString(), "%s" given.', \gettype($content)));
Arguments
 1. 0
  
 2. true
  
/home/nhdievy1/public_html/index.php
 
/*
|--------------------------------------------------------------------------
| Run The Application
|--------------------------------------------------------------------------
|
| Once we have the application, we can handle the incoming request
| through the kernel, and send the associated response back to
| the client's browser allowing them to enjoy the creative
| and wonderful application we have prepared for them.
|
*/
 
$kernel = $app->make(Illuminate\Contracts\Http\Kernel::class);
 
$response = $kernel->handle(
  $request = Illuminate\Http\Request::capture()
);
 
$response->send();
 
$kernel->terminate($request, $response);
 

Environment & details:

empty
empty
empty
empty
empty
Key Value
PATH
"/usr/local/bin:/bin:/usr/bin"
HTTP_ACCEPT
"text/html,application/xhtml+xml,application/xml;q=0.9,*/*;q=0.8"
HTTP_ACCEPT_ENCODING
"br,gzip"
HTTP_ACCEPT_LANGUAGE
"en-US,en;q=0.5"
HTTP_HOST
"diennuocthuyphuong.com"
HTTP_USER_AGENT
"CCBot/2.0 (https://commoncrawl.org/faq/)"
HTTP_IF_MODIFIED_SINCE
"Sun, 03 Mar 2024 13:27:32 GMT"
HTTP_X_HTTPS
"1"
DOCUMENT_ROOT
"/home/nhdievy1/public_html"
REMOTE_ADDR
"100.26.176.111"
REMOTE_PORT
"34724"
SERVER_ADDR
"103.28.36.126"
SERVER_NAME
"diennuocthuyphuong.com"
SERVER_ADMIN
"webmaster@diennuocthuyphuong.com"
SERVER_PORT
"443"
REQUEST_SCHEME
"https"
REQUEST_URI
"/chinh-sach-bao-hanh"
REDIRECT_URL
"/chinh-sach-bao-hanh"
REDIRECT_REQUEST_METHOD
"GET"
HTTPS
"on"
REDIRECT_STATUS
"200"
X_SPDY
"HTTP2"
SSL_PROTOCOL
"TLSv1.3"
SSL_CIPHER
"TLS_AES_256_GCM_SHA384"
SSL_CIPHER_USEKEYSIZE
"256"
SSL_CIPHER_ALGKEYSIZE
"256"
SCRIPT_FILENAME
"/home/nhdievy1/public_html/index.php"
QUERY_STRING
""
SCRIPT_URI
"https://diennuocthuyphuong.com/chinh-sach-bao-hanh"
SCRIPT_URL
"/chinh-sach-bao-hanh"
SCRIPT_NAME
"/index.php"
SERVER_PROTOCOL
"HTTP/1.1"
SERVER_SOFTWARE
"LiteSpeed"
REQUEST_METHOD
"GET"
X-LSCACHE
"on"
PHP_SELF
"/index.php"
REQUEST_TIME_FLOAT
1721738686.6239
REQUEST_TIME
1721738686
argv
[]
argc
0
APP_NAME
"Điện Nước Thủy Phượng"
APP_ENV
"local"
APP_KEY
"base64:6KRjeLMkdijQvX8sl8Ri3eSbVI+66kw9KeDV5zsSPUQ="
APP_DEBUG
"true"
APP_LOG_LEVEL
"debug"
APP_URL
"http://diennuocthuyphuong.com/"
DB_CONNECTION
"mysql"
DB_HOST
"localhost"
DB_PORT
"3306"
DB_DATABASE
"nhdievy1_diennuoc"
DB_USERNAME
"nhdievy1_diennuoc"
DB_PASSWORD
"Bac!@#79"
BROADCAST_DRIVER
"log"
CACHE_DRIVER
"file"
SESSION_DRIVER
"file"
SESSION_LIFETIME
"120"
QUEUE_DRIVER
"sync"
REDIS_HOST
"127.0.0.1"
REDIS_PASSWORD
"null"
REDIS_PORT
"6379"
MAIL_DRIVER
"smtp"
MAIL_HOST
"smtp.mailtrap.io"
MAIL_PORT
"2525"
MAIL_USERNAME
"null"
MAIL_PASSWORD
"null"
MAIL_ENCRYPTION
"null"
PUSHER_APP_ID
""
PUSHER_APP_KEY
""
PUSHER_APP_SECRET
""
PUSHER_APP_CLUSTER
"mt1"
Key Value
APP_NAME
"Điện Nước Thủy Phượng"
APP_ENV
"local"
APP_KEY
"***************************************************"
APP_DEBUG
"true"
APP_LOG_LEVEL
"debug"
APP_URL
"http://diennuocthuyphuong.com/"
DB_CONNECTION
"mysql"
DB_HOST
"localhost"
DB_PORT
"3306"
DB_DATABASE
"nhdievy1_diennuoc"
DB_USERNAME
"nhdievy1_diennuoc"
DB_PASSWORD
"********"
BROADCAST_DRIVER
"log"
CACHE_DRIVER
"file"
SESSION_DRIVER
"file"
SESSION_LIFETIME
"120"
QUEUE_DRIVER
"sync"
REDIS_HOST
"127.0.0.1"
REDIS_PASSWORD
"null"
REDIS_PORT
"6379"
MAIL_DRIVER
"smtp"
MAIL_HOST
"smtp.mailtrap.io"
MAIL_PORT
"2525"
MAIL_USERNAME
"null"
MAIL_PASSWORD
"null"
MAIL_ENCRYPTION
"null"
PUSHER_APP_ID
""
PUSHER_APP_KEY
""
PUSHER_APP_SECRET
""
PUSHER_APP_CLUSTER
"mt1"
0. Whoops\Handler\PrettyPageHandler